Επ. Εξοπλισμός

Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης για κάθε επαγγελματία. Κατασκευή στα μέτρα σας, ανάλογα με το χώρο σας και άμεση παράδοση.